Este sitio web se detendrá el 31 de agosto de 2017, a continuación, la página web ya no se visitan.
Registrese o login

L'esplendor medieval de la literatura catalana

Imprimir esta pagina

Per a estudiar aquest tema tan llarg i completet (però no patiu, que nosaltres farem que semble fàcil), és recomanable començar per la informació més senzilla. Així, doncs, podem ir que l'esplendor medieval de la literatura catalana va iniciar-se durant el segle XII, l'època daurada dels trobadors, i va acabar amb el Renaixement, una època més aviat negra (per la pesta, sí).

 

 

trobador2.jpg

 

Al començament, la literatura medieval catalana era oral i la interpretaven en llengua vulgar els joglars. Els trobadors componien les obres poètiques (música i lletra) i les encarregaven als joglars, perquè aquests les difongueren oralment com si fos la faena més important del món (bé, en realitat els donava de menjar).

 

La temàtica d'aquest tipus de literatura era, principalment, la cavalleresca, en què s'exaltava la figura del cavaller (molt ben plantat i valent, l'Aquil·les de l'època). Posteriorment, amb la creació dels gèneres, dels quals ens interessa la lírica, la poesia va passar de ser transmesa només oralment a ser-ho també per escrit.

 

Aquestes composicions es creaven en llengua occitana i la temàtica se centrava en l'amor que sentia el trobador per una dama. En aquest cas, l'amor era vertader i la dama existia de veritat (no com la d'Edward Cullen; la dama sí que era el "taló del trobador").

 

trobador1.jpg

 

Més endavant, van crear-se les ciutats, de manera que els estrats de la societat quedaren més difusos i joglars i trobadors es quedaren sense treball, perquè van perdre importància (queixeu-vos ara de les retallades de Rajoy...).

 

Així i tot, amb tot el que hem vist queda demostrat que la literatura d'aquesta època va constituir un punt molt important en la història de la literatura catalana, perquè va tenir un paper molt gran en el desenvolupament de la literatura europea posterior. 
Esta linea de tiempo
L'esplendor medieval de la literatura catalana
chibiaeris
Reconocimiento:
numero de visitas: 10951
Buscar en linea de tiempo

Busqueda avanzada...

Lineas de tiempo relacionadas mas...
 

© TimeRime bv 2015
Realizacion tecnica:
agencia web hoppinger