Este sitio web se detendrá el 31 de agosto de 2017, a continuación, la página web ya no se visitan.
Registrese o login

De Romeinse Limes - Op de grens van de Romeinse wereld.

Imprimir esta pagina

47 - 400
Ong 2000 jaar geleden veroverden de Romeinen vele landen. Toen ontstond het Grote Romeinse Rijk.

Rond 600 voor Christus was Rome hoofdstad van een groot land: het Romeinse rijk. De bewoners heetten de Romeinen. De Romeinen hebben veel oorlog gevoerd. Zij kregen steeds meer land. Rond 200 na Christus was het Romeinse rijk heel groot.

 

De grens van het Romeinse rijk

De grens van het Romeinse rijk liep precies door Nederland. De Rijn was de grens. Deze rivier stroomt van Duitsland via Utrecht naar de zee. We noemen deze grens de Limes. Dit is het Latijnse woord voor grens.

Boven de Rijn, in het noorden, woonden andere mensen: de Germanen en de Kelten. De Friezen en de Saksen hoorden daar ook bij. De Rijn was niet alleen de grens. De Rijn was ook belangrijk voor het verkeer. De Romeinen vervoerden veel spullen met boten.

 

Legerkampen

De Romeinen bewaakten de grens goed. De mensen uit het noorden mochten niet het land binnenkomen. Daarom bouwden de Romeinen veel huizen voor soldaten langs de grens. De huizen stonden bij elkaar met een hek eromheen. Bij Nijmegen was zo'n heel groot legerkamp. Daar woonden wel 12.000 soldaten.

De Romeinen hebben ook andere huizen gebouwd. Daardoor zijn steden en dorpen veel veranderd.

 

De Bataven

Onder de Rijn, in het zuiden, woonden eigenlijk de Bataven. Dit gebied hoorde dus bij het Romeinse rijk. De Bataven leefden in vrede met de Romeinen. Veel Bataven waren soldaat in het Romeinse leger. Maar in 69 na Christus veranderde dat. Overal in het Romeinse rijk werd het toen onrustig. Dat begon na de dood van keizer Nero. Ook de Bataven waren het niet meer eens met de Romeinen. Zij hadden een leider: Julius Civilis. Hij was al 25 jaar soldaat in het Romeinse leger. Maar nu vocht hij tegen de Romeinen. De Romeinen waren toch sterker. Julius Civilis had niets bereikt.

In de derde eeuw na Christus vochten steeds meer Germanen tegen de Romeinen. Het Romeinse rijk werd zo weer kleiner.

 

Resten uit de Romeinse tijd 

Veel Nederlandse steden en dorpen zijn uit de Romeinse tijd. We vinden nog steeds resten uit die tijd onder de grond. Bijvoorbeeld in de Utrechtse wijk Leidsche Rijn. Toen ze daar huizen gingen bouwen, vonden ze twee boten en de resten van een wachttoren onder de grond.


Esta linea de tiempo
Veertig belangrijke jaartallen en gebeurtenissen in de geschiedenis
gientien
Reconocimiento:
numero de visitas: 3999
Buscar en linea de tiempo

Busqueda avanzada...

Lineas de tiempo relacionadas mas...
 

© TimeRime bv 2015
Realizacion tecnica:
agencia web hoppinger