This website shuts down on the 31st of August 2017, after which it will no longer be available.
Login or register

Curros Enríquez e o seu tempo

Print this page

Esta liña do tempo recolle as obras de Curros Enríquez e as máis importantes da súa época, así coma os acontecementos máis importantes da vida de Curros. As obras máis importantes desta época foron: Cantares Gallegos e Follas Novas, de Rosalía;  Os pinos, de Eduardo Pondal; e Catecismo de Labrego, de Valentín Lamas. Estes autores foron, xunto a Curros, o auxe do Rexurdimento. As obras máis importantes de Curros foron: Cartas del Norte, Aires d'a miña Terra, A virxe do Cristal e O divino sainete.


 
This timeline
Curros Enríquez e o seu tempo
manuper94
Rating:
Views: 1080
Search timeline

Advanced search...

 

© TimeRime bv 2015
Developed by:
internet agency hoppinger