This website shuts down on the 31st of August 2017, after which it will no longer be available.
Login or register

Canon Nederlands Film Festival

Print this page

In de slipstream van de Canon van Nederland presenteert het Nederlands Film Festival 2007 de Canon van de Nederlandse Film. De Canon bestaat uit belangrijke, gezichtsbepalende films die de veelzijdigheid van de Nederlandse filmgeschiedenis weerspiegelen. Het is dus niet een lijst geworden van de beste Nederlandse films aller tijden.

 

De commissie heeft daarnaast een lijst opgesteld van belangrijke momenten en gebeurtenissen in de Nederlandse filmgeschiedenis, die een leidraad biedt voor filmliefhebbers en voor het onderwijs. De Canon van de Nederlandse Film bestaat uit zestien films: de oudste uit het begin van de 20ste eeuw, de jongste op de rand van de 21ste. Het zijn speelfilms en documentaires; korte en lange films; zwart-wit en kleur; live-action en animatie; publieksfilms en experimentele producties.

 

Bij haar keuzes heeft de commissie zich laten leiden door uiteenlopende criteria, zoals historische spreiding, de verdeling over de verschillende disciplines, genres en stromingen, de kwaliteiten van de individuele film en het belang van het totale oeuvre van een maker. De commissie begon met een lijst met meer dan duizend titels. Het distilleren van een eerste groslijst was niet al te ingewikkeld. Het verder inperken – de commissie heeft gemeend de lijst zo kort mogelijk te moeten houden – vormde een grotere uitdaging. Zoals de regisseur in de montagekamer, die zijn favoriete scène in de prullenbak ziet verdwijnen, hebben ook alle commissieleden veren moeten laten gedurende de bijeenkomsten in de periode maart – augustus 2007.

 

De lijst van zestien bevat geen film van Theo Frenkel, geen Max de Haas, geen Gerard Rutten, geen Pim & Wim, geen Heddy Honigmann, geen Jos Stelling, geen Mike van Diem, geen Frans Weisz, geen Marleen Gorris, geen Theo van Gogh, geen Eddy Terstall en ook geen Louis van Gasteren. En ook: geen wetenschapsfilm, geen vrouwenfilm en geen politieke film. Geen kroningsfeesten te Amsterdam uit 1898 en

ook geen Polygoon-journaal.

 

Inleiding

Frits van Oostrom, onder wiens leiding de Canon van Nederland tot stand kwam, riep de cultuursector vorig jaar tijdens het Boekmandebat op om duidelijke keuzes te maken, niet bang te zijn autoritair te zijn en de buitenwereld antwoord te geven op de vraag: wat is nu het belangrijkste om te leren? De commissie meent dat haar lijst met zestien titels het antwoord op die oproep is. En dat een canon in de eerste plaats een uitgangspunt voor debat is.

 

Samenstelling van de commissie

De Canon van de Nederlandse Film is in opdracht van het Nederlands Film Festival samengesteld door een commissie onder leiding van Jeltje van Nieuwenhoven. De commissie bestaat uit: Rommy Albers (onderzoeker Filmmuseum), Karel Dibbets (mediahistoricus Universiteit van Amsterdam), Jan Pieter Ekker (filmjournalist de Volkskrant), Bert Hogenkamp (bijzonder hoogleraar Universiteit Utrecht, media historicus Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid), Sonja de Leeuw (hoogleraar Film- en Televisiewetenschap Universiteit Utrecht), Alex de Ronde (directeur Het Ketelhuis) en Herman de Wit (hoofd programma Nederlands Film Festival).

 

bron: http://www.filmfestival.nl/

 


 
This timeline
Canon Nederlands Film Festival
Film Festival
Rating:
Views: 2321
Search timeline

Advanced search...

Related timelines more...
 

© TimeRime bv 2015
Developed by:
internet agency hoppinger