Login or register

Historija računara

Print this page

Na ovoj vremenskoj liniji dat je razvoj računara kroz historiju. Predhistorija računara bila je zasnovana na logici i matematici. Na razvoj logite značajan uticaj imala je Antička Grčka, a posebno Aristotel koji je predstavio tri osnovna tipa klasične logike.

Vremenska linija zasnovana je prema udžbeniku " Informatika "( autori: Velimir Sotirović i Branislav Egić ), i prema korščenju interneta.

 


 
This timeline
Historija računara
Ilda
Rating:
Views: 759
Search timeline

Advanced search...

 

© TimeRime bv 2015
Developed by:
internet agency hoppinger