This website shuts down on the 31st of August 2017, after which it will no longer be available.
Login or register

Bijzonderheden Olympische Spelen/ Particularities Olympic Games

Print this page

De start van de Olympische Spelen
Op initiatief van de Franse baron Pierre de Coubertin (1863-1937) gingen in 1896 de moderne Spelen, als afgeleide van de oude Griekse Olympische Spelen (776 v.C.) officieel van start. De Coubertin, zelf verdienstelijk sporter, was ervan overtuigd dat sport het ideale middel was om op harmonieuze wijze de fysieke en mentale opvoeding van de jeugd te bevorderen. In 1894 richtte hij het Internationaal Olympisch Comité op en vroeg de Griek Demetrious Vikelas als voorzitter. Gekozen werd voor Athene als locatie om de herboren Olympische Spelen, te organiseren. De Coubertin zag zijn levensfilosofie werkelijkheid worden, namelijk het tot stand brengen van samenwerking in een vreedzame wereld op basis van vriendschap en solidariteit door middel van een groot sportevenement, waar mensen uit verschillende landen elkaar af en toe ontmoeten, om te leren om respect voor elkaar op te brengen. Hij stierf op 2 September 1937 in Genève, nadat hij zijn hele fortuin aan zijn idealen had besteed.

De Olympische ‘legacy’ nu onder voorzitterschap van Jacques Rogge, zelf ex-topsporter, vind een moderne vertaling in de belangrijkste doelstelling: Middels de Spelen het inbedden en organiseren van bepaalde waarden binnen een specifieke culturele context.


The start of the Olympic games
Initiated by a Frenchman named Baron Pierre de Coubertin (1863-1937) the Modern Olympics, derived from the ancient Greek Olympics (776 BC) officially started in 1896. De Coubertin, himself a gifted sportsman, strongly believed that sports were a perfect way of harmoniously enhancing the physical and mental education of youth. In 1894, de Coubertin founded the International Olympic Committee with Demetrious Vikelas from Greece as its executive president. Athens was chosen for the revival of the Olympic Games. De Coubertin saw his philosophy of life actualised, that is to bring cooperation to a peaceful world by means of a big sports event where human beings from different countries meet each other now and then in order to learn to respect one another. He died, September 2nd 1937 in Geneva, investing his entire fortune in realising his ideal.

The Olympic legacy currently under the chairmanship of former sportsman Jacques Rogge, finds a modern translation in it’s main aim: using the Games to embed and organising curtain values within a specific cultural context.

intro.JPG
Baron Pierre de Coubertin (1863-1937)


 
This timeline
Bijzonderheden Olympische Spelen/ Particularities Olympic Games
NAi
Rating:
Views: 22084
Search timeline

Advanced search...

 

© TimeRime bv 2015
Developed by:
internet agency hoppinger