This website shuts down on the 31st of August 2017, after which it will no longer be available.
Login or register

A HISTORIA DA TERRA

Print this page

 

A Historia da Terra abarca uns 4.570 Ma, desde a súa formación a partir de planetésimos procedentes da nebulosa solar que deu lugar ó actual Sistema Solar ata o Presente. Está dividida en catro eóns diferentes: o Eón Hádico (4.570-3.800 Ma), o Eón Arcaico (3.800-2.500 Ma), o Eón Proterozoico (2.500-544 Ma) e o Eón Fanerozoico (544Ma-Presente).

origen_tierra.gif&w=351&h=338&ei=U2R8T4juCNGLhQf1gc2oDA&zoom=1&iact=rc&dur=301&sig=106866019913264300905&sqi=2&page=1&tbnh=139&tbnw=144&start=0&ndsp=17&ved=1t:429,r:3,s:0,i:70&tx=83&ty=90


 
This timeline
A HISTORIA DA TERRA
vero_rivas_limeres
Rating:
Views: 500
Search timeline

Advanced search...

 

© TimeRime bv 2015
Developed by:
internet agency hoppinger