This website shuts down on the 31st of August 2017, after which it will no longer be available.
Login or register

Etrusken

Print this page

-800 - -280

De Etrusken tonen grote invloed van Griekse kunst. Brons en klei worden gebruik in plats van marmer voor de beeldende kunst en ze zijn ook de uitvinders van de tongewelf een nieuwe bouwtechniek.


This timeline
Samikey MID Kunst
Samikey
Rating:
Views: 280
Search timeline

Advanced search...

 

© TimeRime bv 2015
Developed by:
internet agency hoppinger