Login or register

Panteón de Agripa

Print this page

-27

Autor:Mandado construir por Marco Vipsanio Agripa

Cronoloxía: 27 a.C

Tipoloxía: Relixiosa

Materiales usados: Formigón, marmore, mosaicos de pedra

Estilo: Romano

Tecnica: Sistema arquitrabado combinado cun sistema abovedado

Dimensións: 43, 44 m


This timeline
Antia Alvarez-Historia da arte
Antia Alvarez
Rating:
Views: 132
Search timeline

Advanced search...

 

© TimeRime bv 2015
Developed by:
internet agency hoppinger