Login or register

Kong Chochillaicus

Print this page

500 - 600
Første danske konge. Slutn. af 500-tallet beretter Gregor af Tours om Kong Chochillaicus af danerne.

This timeline
Danmarks tilblivelse
Anelindnielsen
Rating:
Views: 142
Search timeline

Advanced search...

 

© TimeRime bv 2015
Developed by:
internet agency hoppinger