This website shuts down on the 31st of August 2017, after which it will no longer be available.
Login or register

 • Historiske begivenheter
  Tidslinje over de viktigste historiske begivenhetene i tenårene til 4 personer jeg har pratet med.   Tidslinjen er laget som svar på en Norskoppgave...
  CorporalCl ...
  33 Views
  Rating:
  open | compare
 • Norrøn diktning og litteratur
  Norrøn diktning litteratur Futhark Futhark (norrønt Fuþark) navnet på den første runerekken, som inneholdt tegn.   Den yngre futharken Det yngre futharken runealfabet med kun tegn eller runebokstaver. Dette alfabetet redusert utgave den eldre futharken, kom gr...
  CorporalCl ...
  385 Views
  Rating:
  open | compare
 • Knut Hamsun
  Knut Hamsun Nobels litteraturpris Knut Hamson mottok Nobels litteraturpris 1920 for hans monumentale værk, Markens Grøde. Gjennombrudd med romanen Sult 1888, mens han bodde København, fikk han novemberutgaven det radikale tidsskriftet jord publisert første del...
  CorporalCl ...
  73 Views
  Rating:
  open | compare
 •  
  Forholdet mellom samisk og norsk kultur de siste århund...
  Forholdet mellom samisk norsk kultur siste århundrene Moderne samisk språk skolelov Alta-saken Alta-saken. Striden utbygging Alta–Kautokeino-vassdraget tok til 1968, utbyggingsplanene ble lagt frem første gang. Verneinteressenes hovedargumenter var vassdragets...
  CorporalCl ...
  19 Views
  Rating:
  open | compare
 •  
  KAP. 3. LITTERATUREN 1900-1950
  KAP. LITTERATUREN 1900-1950 Bjørnstjerne Bjørnson Bjørnstjerne Martinius Bjørnson (født desember 1832 på Kvikne nord for Tynset, død 26. april 1910 Paris) var norsk dikter, samfunnsdebattant, redaktør, folketaler teaterpersonlighet. Hans produksjon meget omfat...
  CorporalCl ...
  87 Views
  Rating:
  open | compare
Login


Search timeline

Advanced search...

TimeRime news
 • Your timeline on your own website?
  Please contact us.
 • TimeRime more and more popular
  Number of accounts and pro solutions keep on growing.
 

© TimeRime bv 2015
Developed by:
internet agency hoppinger