This website shuts down on the 31st of August 2017, after which it will no longer be available.
Login or register

 • Chinese propagandaposters
  Since 1949, the Communist Party is in power in China, with Mao Zedong as chairman. In the early years, poster propaganda focuses on building the new country. The late 1950s bring the forced collectivization of agriculture and the campaign for the Great Leap Fo...
  Judith
  1120 Views
  Rating:
  open | compare
 • Myrt
  Myrt KA2 Het ontstaan van landbouw landbouwsamenlevingen Begon vanaf 7000 Chr. KA3 Het ontstaan van steden Begon vanaf 3500 v.Chr. KA15 machtsconflict kerk staat 11e eeuw kwamen monniken van het klooster Cluny Frankrijk opstand tegen macht van vorsten over Ker...
  Judith
  2137 Views
  Rating:
  open | compare
 • Moorkoppen
  Moorkoppen ka3 Eerste stedelijke gemeenschappen Wie/wat/waar/wanneer/ waarom?Volgens overlevering was Rome gesticht 753 v.Chr. eigenlijke geschiedenis van Rome begon echter rond 1000 v.Chr. toen Latijnen zich vestigden Latium, streek rondom Rome. Rond die tijd...
  Judith
  1122 Views
  Rating:
  open | compare
 • Aristoteles
  Aristoteles ontwikkeling van het jodendom het christendom als eerste monotheïstische godsdienst Tijdens het leven van Jezus waren mensen die geloofden wat Jezus vertelde deed. Hij kreeg een kleine groep mensen zich heen die hem beschouwde als hun leraar. Dit w...
  Judith
  6989 Views
  Rating:
  open | compare
Login


Search timeline

Advanced search...

TimeRime news
 • Your timeline on your own website?
  Please contact us.
 • TimeRime more and more popular
  Number of accounts and pro solutions keep on growing.
 

© TimeRime bv 2015
Developed by:
internet agency hoppinger