This website shuts down on the 31st of August 2017, after which it will no longer be available.
Login or register

 • Monarquia Espanyola
  Reis Espanyols s.XVI - s.XXI...
  davidtorres
  39 Views
  Rating:
  open | compare
 • Crisi de l'antic regim
  Crisi l'antic regim Carles Godoy Ferran VII Josep Bonaparte (Pepe Botella) Pepa (Primera Constitució) Ferran VII Maria Cristina Segona Constitució Espartero Isabell Tercera Constitució...
  davidtorres
  5 Views
  Rating:
  open | compare
 • Guerra Freda
  La Guerra Freda és un conflicte a nivell mundial extremadament tensa entre dues potències (EUA i URSS) que inicien una cursa d'armaments i adopten una actitud bel·ligerant i de confrontació idiològica, però no arriben mai a un enfrontament directe....
  davidtorres
  30 Views
  Rating:
  open | compare
Login


Search timeline

Advanced search...

TimeRime news
 • Your timeline on your own website?
  Please contact us.
 • TimeRime more and more popular
  Number of accounts and pro solutions keep on growing.
 

© TimeRime bv 2015
Developed by:
internet agency hoppinger